Świat na uboczu

Seria wydawana przez białostockie pismo literacko-artystyczne, redagowane przez Bogdana Dutkę. \"KARTKI\" często drukują fotografie i reprodukcje współczesnych dzieł sztuki na specjalnych kredowych wklejkach. KARTKI nie ograniczają się wyłącznie do prezentacji autorów z regionu, chociaż trzeba zaznaczyć, że to one po raz pierwszy w Polsce opublikowały szeroki wybór współczesnej literatury białoruskiej. W piśmie znajdziemy utwory zarówno reprezentantów tzw. kultury wysokoartystycznej, jak ignorowanych zwykle przez nobliwe pisma literackie outsiderów roczników 60. (m.in. Krzysztofa Jaworskiego, Grzegorza Wróblewskiego, Pawła Konnaka, Lopeza Mausere). KARTKI konsekwentnie zajmują się alternatywą plastyczną i muzyczną, publikując np. wywiady z Robertem Brylewskim i Tymonem Tymańskim. Oprócz tego w piśmie zawsze znajdziemy dużo poezji i prozy, eseje, recenzje książkowe, wywiady oraz satyryczny dodatek redagowany przez Mieto Legusa. KARTKI wydały też monograficzne numery poświęcone Mickiewiczowi i Słowackiemu, mające pokazać, jak wygląda recepcja ich poezji u współcześnie żyjących autorów.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.