Żywe Ziarno

Książki z serii \"Żywe Ziarno\" przeznaczone dla dzieci mają spełniać cel podstawowy: pogłębiać i rozwijać życie wewnętrzne małych czytelników, budować ich system wartości, w którym uwzględnione zostaną także wartości religijne. W serii publikowane będą utwory z klasyki - albo pomijane w innych wydawnictwach, albo obrosłe w spłycone i stereotypowe interpretacje - oraz wartościowe utwory współczesnych autorów. Aby jednak wyłuskać żywe ziarno z sensu różnorakich fabuł i spowodować ich uwewnętrznienie w przeżyciach młodocianych odbiorców, trzeba uczyć dzieci mądrej i uważnej lektury. Dlatego wszystkie książki w serii mają trójdzielny układ: Część I zaadresowana \"do małych czytelników\" stanowi wstęp zachęcający do lektury, Część II zawiera wybór tekstów literackich, Część III zaadresowana jest do pośredników w lekturze - do rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i zawiera rzeczowy komentarz, sugestie interpretacyjne oraz metodykę wspólnych zajęć z dziećmi: rozmów o książce i działań ludycznych. Taka przedłużona lektura z pewnością wyda owoce: zbuduje więź między autorem a małym czytelnikiem oraz między dzieckiem i jego opiekunem. Ziarno tradycji literackiej - chrześcijańskiej i narodowej - musi paść na przygotowaną i uprawioną glebę, aby wydać plon stokrotny...

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.